انجمن علمی دانشجویی دانشکده ی عمران و محیط زیست از جمله انجمن های برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شمار می رود . برگزاری 10 دوره مسابقات پل ماکارونی در سطح دانش آموزی و دانشجویی ؛ 7 دوره مسابقات ملی بتن ؛ برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ، برگزاری بازدید های علمی و دانشجویی و... گوشه ای از فعالیت های این انجمن است .

 

امید است انجمن فعلی با همکاری دانشجویان عزیز  بتواند نام این نهاد دانشجویی را بیش از پیش در بین دانشکده های دانشگاه صنعتی امیرکبیر  به عنوان  انجمن برتر و ساعی مطرح کند .

 

محمد مهدی ارشاد

دبیر انجمن علمی دانشکده ی عمران و محیط زیست