نام کلاس  زمان

مدت دوره

 استاد

قیمت برای دانشجویان امیرکبیر  تومان

 قیمت برای مابقی شرکت کنندگان   تومان  توضیحات
 Sap سه شنبه ها 17:30 الی  19:30  40  مهندس طهماسبی 150,000 170,000   توضیحات
Etabs & Safe شنبه ها 17 الی 20   40 مهندس طهماسبی  150,000 170,000  توضیحات 
Abaqus چهارشنبه ها 13 الی 15  24   دکتر شکوهی فر 120,000 140,000  توضیحات 

 

*: این کلاس ها با ویدیو پروژکتور آموزش داده می شود لذا بهتر است لپ تاب به همراه داشته باشید.

مهلت ثبت نام : 20 اسفند